Sisäinen turva ja kuinka sitä voi vahvistaa?

Ihmisen yksi tärkeimmistä ja syvimmistä tarpeista on olla turvassa. Kun ihminen kokee syvää sisäistä turvan tilaa, hänessä on luottamusta ja rohkeutta kohdata myös vaikeita asioita sekä antautua elämän tarjoamalle hyvälle. Tuolloin ihmisen kehossa ja mielessä on rauha. Turvattomuus on uhka elämän jatkumiselle, vaikka kyseessä ei olisi suoranaisesti henkeä uhkaava tilanne. Turvattomuutta luo erilaiset pelkojen, uhkien ja huolien kokemukset ja tunteet. Kerron kuinka turvattomuus voi ilmetä, miten jokaisella on mahdollisuus vahvistaa omaa sisäistä turvaa ja miksi se on tärkeää.

Mistä turvattomuus syntyy?

Turvan syvimmät kokemukset rakennetaan lapsuudessa. Kun lapsella on turvalliset vanhemmat ja koti, se rakentaa vahvaa perusturvaa. Kun perusturva on hyvä, lapsen hermostossa on turva. Tämä on siis vahvasti myös kehollinen kokemus. Mikäli lapsi kokee paljon stressiä lapsuudessa eikä kotiympäristö tue tästä palautumisessa tai pahimmillaan itse koti on ympäristönä turvaton henkisesti tai fyysisesti, ei lapsen perusturva pääse rakentumaan kunnolla. Tällöin lapsella on hermostollista jännitystä, joka jää kehomuistiin. On eroa kuinka lapset kokevat erilaiset tilanteet. Samanlaisessa perhe ympäristössä kasvavat lapset voivat olla herkkyydeltään erilaisia ja silloin heille voi kehittyä samanlaisista tilanteista erilaiset turvan tai turvattomuuden kokemukset.

Myös hyvin turvallisessa ympäristössä kasvaneilla lapsilla voi olla syviäkin turvattomuuden kokemuksia. Erilaiset haastavat kokemukset myös vahvistavat lasta. Kun lapsi saa ikään nähden sopivia kokemuksia selvitä vastoinkäymisistä, vahvistuu hänen kokemus siitä, että vaikeistakin tilanteista selvitään. Mikäli näitä sopivassa määrin kasvattavia kokemuksia ei ole, voi lapsen kyky selvitä stressaavista tilanteista muodostua heikoksi. Tällöin lapsi kokee herkemmin turvattomuutta pienemmistäkin asioista ja tämä voi lisätä turvattomuuden kokemusta.

Lapsi aistii myös erittäin vahvasti toisten energioita. Tämän vuoksi lapsi voi leimautua hyvin vahvasti etenkin häntä hoivaavan vanhemman energiaan. Vaikka lapsen ympäristö olisi monin tavoin turvallinen, voi lapsi energiatasolla imeä itseensä vanhemman turvattomuuden energiaa. Tuolloin lapsen omaankin hermostoon alkaa virittymään tuo aikuisen tunne.

Kannamme usein myös suvun traumoja mukanamme. Isovanhempiemme kokemukset siirtyvät seuraaville sukupolville käyttäytymismallien lisäksi solutasolla ja energeettisesti. Kun suvun historiassa on traumoja, näiden kokemusten energia siirtyy suvussa eteenpäin, kunnes tuo energia pääsee purkautumaan. Suomen sota ajoista ei ole kovin kauan ja tämä näkyy edelleen tiedostamattamme meidän kehoissa, energiassa ja turvan tunteessa.

Lapsuuden lisäksi turvaan tai turvattomuuteen liittyviä kokemuksia syntyy toki läpi elämän. Perusturvaan liittyvät yleensä erilaiset työhön, toimeentuloon, rahaan, kotiin ja perheeseen liittyvät elämän stressit ja huolet sekä toki myös traumaattiset tapahtumat. Lapsuudessa muodostunut perusturva ja uskomukset vaikuttavat paljon siihen, kuinka voimakkaasti näihin stresseihin reagoimme.

Kuinka turvattomuus ilmenee?

Turvan tunne on sisäinen kokemus, joka pohjautuu aikaisempiin kokemuksiin ja uskomuksiin. Esimerkiksi pimeässä metsässä liikkuminen pelottaa toista ja on toiselle täysin luonnollista ja turvallista. Esiintyminen jännittää toista vain hieman ja toinen lähes lamaantuu pelosta samassa tilanteessa. Hämähäkki pelottaa yhtä ja ihastuttaa toista. Kyseessä on siis sisäinen kokemus turvasta erilaisissa tilanteissa.

Turvattomuus voi näyttäytyä monin tavoin, mutta se on aina hermostollinen tila. Kun jokin tilanne aiheuttaa uhkan, virittyy kehomme taistele, pakene tai lamaannu reaktioon. Keho ja hermosto virittäytyy stressireaktion myötä selviämään hengissä uhkaavasta tilanteesta. Kehoon ja hermostoon virittäytyy valtava energialataus takaamaan selviytymisen. Voit lukea aiemmasta blogistani tarkemmin tästä stressireaktiosta ja kuinka myös arkinen stressi aiheuttaa pitkittyessään tätä samaa tilaa hermostoon ja vaikuttaa fyysiseen terveyteemme. Mikäli tuota energialatausta ei pääse purkamaan, nämä kokemukset tallentuvat energeettisenä muistijälkenä kehomuistiimme.

Kun kehomuistiin kasautuu näitä stressireaktioita, vahvistuu hermoston kokonaiskuormitus. Toisinaan kyse on suurista traumoista ja toisinaan pitkittyneestä stressistä. Kun sitten koemme arkipäivän stressiä, aktivoituu herkästi myös tiedostamattamme nuo vanhat hermostolliset stressit. Tämä aiheuttaa suurta kuormitusta hermostollemme ja hermostohan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti meidän kehon ja mielen toimintaan. Alla oleva piirros kuvaa ihmisen mieltä. 90% ihmisen kokemuksista on tiedostamattomassa mielessä eli kehomuistissa. Nuo kokemukset ohjaa tiedostamatta paljon ihmisen toimintaa. Lue aiheesta lisää täältä.

Hyvinvoiva Arki
Kehomuistiin tallentuu elämän erilaiset kokemukset ja stressit

Hermostollinen stressi voi näkyä lukuisin eri tavoin. Fyysisesti tämä voi näyttäytyä esimerkiksi vatsaoireina, ruokahalussa, unihäiriöinä, rytmihäiriöinä, verenkierron ongelmina, tuki- ja liikuntaelinoireina, kehollisena jännitystilana, virtsatieoireina, pakko-oireina tai hengitystieoireina. Turvattomuuteen liittyvät tunteet ja energia tallettuu kehoon erityisesti lantion ja alaselän seudulle ja voi näkyä tuolla alueella erilaisina fyysisinä oireina.

Mielen tasolla tiedostamaton turvattomuus voi näyttäytyä esimerkiksi turvallisuus hakuisuutena, kontrollin tarpeena tai sosiaalisten tilanteiden haasteina. Myös erilaiset tunnetilat vahvistuvat herkemmin. Esimerkiksi riittämättöyyden tunne, häpeä, hylätyksi tulemisen pelko, tunne tuen puutteesta, ahdistus ja erilaiset pelot voivat olla voimakkaampia ja ohjata arkipäiväisiä valintoja tiedostamattamme.

Turvattomuus onkin usein hyvin tiedostamatonta. Emme ajattele tätä arki ajattelussamme kovinkaan usein. Toki tällä hetkellä pandemia on aktivoinut ihmisissä juurikin näitä pelkoja ja kokemuksia. Tämän myötä ihmisten tunteet, kokemukset ja käyttäytyminen eivät ole aina kovin johdonmukaista ja loogista, sillä mieltä ohjaa paljon tuo hermostollinen tila ja vanhat kokemukset.

Kuinka turvan tunnetta voi vahvistaa?

Haluamme varmasti moni elää niin, että koemme pääosin rauhallisuutta ja onnea arjessamme. Elää rohkeasti omannäköistä elämää ja vastaanottaa vastoinkäymisiä vahvempina. Tämä ei tarkoita ainaista ruusuilla tanssimista, mutta vahvan turvan tunteen myötä selviämme myös elämän haasteista helpommin. Kun vanhaa energialatausta on saatu purettua, kehossa ja hermostossa on turvaa eikä erilaiset stressit aktivoi kehomuistista jännitystilaa hermostoon. Tällöin elämän aallokossa on hieman tasaisempaa purjehtia.

Itsehoitona kaikki hermostoa rauhoittava ja kehollista stressiä vapauttava toiminta tuo kehoon ja hermostoon turvaa. Vagushermon aktivointi on helppo keino välittää keholle viestiä turvan tunteesta. Voit lukea aiheesta enemmän täältä. Myös maadoittuminen vahvistaa kehollista turvan tunnetta, myös tästä voit lukea enemmän aiemmasta blogistani. Sanallinen viestintä keholle on myös tehokasta. Käytän itse usein tätä viestintää keholle. Kun tunnistan, että stressaan tai pelkään turhan voimakkaasti, hengitän pari kertaa syvään ja sanon ääneen tai mielessäni: ”olen täysin turvassa”. Tällä ja erilaisilla affirmaatioilla muutenkin on todella vahva vaikutus kehoon ja mieleen.

Kaikki itsehoitokeinot hermoston rauhoittamiseksi ja kehollisen turvan tunteen vahvistamiseksi ovat tärkeitä ja hyviä. Ne ovat usein kuitenkin lyhytaikainen apu oireeseen, jonka juuret ovat yleensä syvemmällä. Energiahoito on tähän erittäin hyvä apukeino. Hoidossa kehosta vapautetaan noita vanhoja muistijälkiä, lapsuudessa tai muissa elämän kokemuksissa kerääntynyttä energialatausta. Toisinaan ne ovat tiedostettuja asioita ja toisinaan stressi purkautuu vain kehon kautta. Hoidossa ei tarvitse aina tietää mitä kokemusta hoidetaan, keho kyllä vapauttaa juuri sen mistä on oikea aika päästää irti. Hermostollinen turvattomuuden tunne kevenee, kun tämä energia kehosta ja hermostosta vapautuu. Näin pääsee syntymään vahvempi kehollinen ja sen myötä myös mielen kokemus turvasta.

Kun näitä asioita alkaa tiedostamaan ja työstämään, turvan tunteen vahvistuminen alkaa vaikuttamaan moneen asiaan elämässä. On enemmän rohkeutta ja uskallusta mennä kohti unelmia sekä antautua myös ihmissuhteissa syvemmälle yhteydelle. Hermoston rauhoittuessa arkinen stressi kevenee ja asioihin on helpompi suhtautua rauhallisemmin.Voit aloittaa tietoisen kehoon vaikuttamisen vaikka heti. Vedä keuhkot täyteen ilmaa ja puhalla pitkä syvä uloshengitys toistaen mielessäsi, ”olen täysin turvassa”.

Rakkaudella Reetta ❤️

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *